Khoa học công nghệ phải được đầu tư thích đáng

Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chí Kiên
Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chí Kiên
Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chí Kiên
Lên top