NINH BÌNH:

Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp đục khoét tài nguyên