CEO Amazon tự dự đoán bất ngờ: "Amazon sẽ phá sản"

CEO Amazon - ông Jeff Bezos dự đoán Amazon sẽ phá sản. Ảnh: Getty
CEO Amazon - ông Jeff Bezos dự đoán Amazon sẽ phá sản. Ảnh: Getty
CEO Amazon - ông Jeff Bezos dự đoán Amazon sẽ phá sản. Ảnh: Getty

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top