Cắt tóc, gội đầu phải nộp thuế: Giải thích mới nhất từ Tổng cục Thuế

Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, karaoke, vũ trường, bi-a... đã phải đóng thuế từ năm 2015. Ảnh TG
Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, karaoke, vũ trường, bi-a... đã phải đóng thuế từ năm 2015. Ảnh TG
Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, karaoke, vũ trường, bi-a... đã phải đóng thuế từ năm 2015. Ảnh TG
Lên top