Các sản phẩm có chứa amiang: Cần loại bỏ một cách hệ thống và xử lý an toàn

Tấm lợp đạt tiêu chuẩn an toàn fibro ximăng được sử dụng thay thế tấm lợp amiang độc hại. Ảnh: Hải Nguyễn
Tấm lợp đạt tiêu chuẩn an toàn fibro ximăng được sử dụng thay thế tấm lợp amiang độc hại. Ảnh: Hải Nguyễn
Tấm lợp đạt tiêu chuẩn an toàn fibro ximăng được sử dụng thay thế tấm lợp amiang độc hại. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top