Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các hiệp hội nước mắm truyền thống đồng loạt “kêu cứu”