"Bóng ma" COVID-19 và cảnh báo an ninh lương thực toàn cầu

Vấn đề an ninh lương thực được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh TL
Vấn đề an ninh lương thực được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh TL
Vấn đề an ninh lương thực được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh TL
Lên top