Biến chủng COVID-19 "đột biến kép" từ Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam

Hình ảnh SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã nuôi cấy và phân lập trước đó. Ảnh: Viện VSDTTW
Hình ảnh SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã nuôi cấy và phân lập trước đó. Ảnh: Viện VSDTTW
Hình ảnh SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã nuôi cấy và phân lập trước đó. Ảnh: Viện VSDTTW
Lên top