Ca F1 của chuyên gia Ấn Độ ở Yên Bái: Không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Khách sạn Như Nguyệt 2, nơi đoàn chuyên gia Ấn Độ lưu trú và cách ly tập trung COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Khách sạn Như Nguyệt 2, nơi đoàn chuyên gia Ấn Độ lưu trú và cách ly tập trung COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Khách sạn Như Nguyệt 2, nơi đoàn chuyên gia Ấn Độ lưu trú và cách ly tập trung COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Lên top