Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Thăng chỉ đạo cách chức TGĐ Công ty đường sắt vì “đòi” mua tàu cũ của Trung Quốc