Bộ Tài chính: Moody's nâng 2 bậc tín nhiệm với VN là chưa từng có tiền lệ

Ngày 18.3.2021, Moody’s thông báo điều chỉnh tăng triển vọng của Việt Nam lên mức Tích cực. Ảnh TL
Ngày 18.3.2021, Moody’s thông báo điều chỉnh tăng triển vọng của Việt Nam lên mức Tích cực. Ảnh TL
Ngày 18.3.2021, Moody’s thông báo điều chỉnh tăng triển vọng của Việt Nam lên mức Tích cực. Ảnh TL
Lên top