Bộ Tài chính: 30 Tết, sức mua tăng 30%, giá cả cơ bản không “nhảy múa”

Một số loại hàng hoá hết hàng trong siêu thị.
Một số loại hàng hoá hết hàng trong siêu thị.