Bình Phước phải trở thành trung tâm mẫu mực về chăn nuôi công nghệ cao

Đoàn công tác thăm và làm việc tại Trang trại gà thịt của Công ty Hùng Nhơn. Ảnh: C.H
Đoàn công tác thăm và làm việc tại Trang trại gà thịt của Công ty Hùng Nhơn. Ảnh: C.H
Đoàn công tác thăm và làm việc tại Trang trại gà thịt của Công ty Hùng Nhơn. Ảnh: C.H
Lên top