Bia Hà Nội – Quảng Trị: Đẳng cấp từ công nghệ tiên tiến của Châu Âu

Ông Võ Văn Sỹ - Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Phúc Tâm Thịnh (bìa phải ảnh) - cùng các nhân viên ở đại lý cấp 1 Bia Hà Nội tại địa bàn huyện Hướng Hóa. Ảnh: TH.
Ông Võ Văn Sỹ - Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Phúc Tâm Thịnh (bìa phải ảnh) - cùng các nhân viên ở đại lý cấp 1 Bia Hà Nội tại địa bàn huyện Hướng Hóa. Ảnh: TH.
Ông Võ Văn Sỹ - Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Phúc Tâm Thịnh (bìa phải ảnh) - cùng các nhân viên ở đại lý cấp 1 Bia Hà Nội tại địa bàn huyện Hướng Hóa. Ảnh: TH.