Bảo hiểm tiền gửi VN hướng tới đối tượng là người gửi tiền tại nông thôn

BHTGVN xác định mục tiêu hướng tới đối tượng công chúng trọng tâm là người gửi tiền ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ảnh DIV
BHTGVN xác định mục tiêu hướng tới đối tượng công chúng trọng tâm là người gửi tiền ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ảnh DIV
BHTGVN xác định mục tiêu hướng tới đối tượng công chúng trọng tâm là người gửi tiền ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ảnh DIV
Lên top