Bạc Liêu: Bức xúc tôm giống kém chất lượng, chủ tịch tỉnh dẫn đoàn đi kiểm tra

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung trực tiếp xuống kiểm tra tôm giống nhập vào tỉnh Bạc Liêu
Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung trực tiếp xuống kiểm tra tôm giống nhập vào tỉnh Bạc Liêu
Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung trực tiếp xuống kiểm tra tôm giống nhập vào tỉnh Bạc Liêu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM