Bà Nguyễn Thị Phú Hà được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: MH
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: MH
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top