8/10 thị trường quốc tế của Viettel đã kinh doanh có lãi