4.000 sản phẩm may mặc, giày da nhập lậu bị phát hiện, xử lý

Lên top