Từ hôm nay, người Hà Nội phải làm gì để tuân thủ quy định phòng chống

UBND Thành phố Hà Nội vừa có công điện yêu cầu thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Infographic

Lên top