Những đối tượng nào được miễn phí xét nghiệm COVID-19?

Người bệnh nội trú, cán bộ, nhân viên y tế..., sẽ không phải trả tiền khi thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Infographic

Lên top