Nghiên cứu, xây dựng cơ chế xã hội hóa xét nghiệm COVID-19

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top