Nhìn lại sứ mệnh lịch sử hơn 70 năm của sổ hộ khẩu

Việc bỏ sổ hộ khẩu và quản lý đăng ký dân cư bằng mã số định danh cá nhân nếu được Quốc hội thông qua sẽ triển khai thực hiện từ tháng 7.2021. Việc bỏ sổ hộ khẩu đã kết thúc sứ mệnh lịch sử hơn 70 năm của sổ hộ khẩu đối với mỗi người dân và gia đình Việt Nam.

Infographic

Lên top