Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Infographic: Trường đại học Mỹ cấp bằng cho ông Nguyễn Xuân Anh là trường nào?

Đại học California Souther-Mỹ là trường cấp bằng tiến sĩ cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh theo hình thức trực tuyến và ai cũng có thể đăng ký học.

 
 
N.P

Infographic