Infographic: Trường đại học Mỹ cấp bằng cho ông Nguyễn Xuân Anh là trường nào?

Đại học California Souther-Mỹ là trường cấp bằng tiến sĩ cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh theo hình thức trực tuyến và ai cũng có thể đăng ký học.

 
 
N.P
Đại học California Souther, Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh,

Infographic