Infographic: Thủ tướng Chính phủ và 4 tư lệnh ngành trả lời chất vấn gì trước Quốc hội?

Trong 3 ngày từ 16-18.11.2017, Thủ tướng Chính phủ và 4 tư lệnh ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội với 4 nhóm vấn đề lớn được cử tri cả nước quan tâm.

 
 

Ngô Phong - Thu Hoài

Infographic