Infographic: Quá trình chỉ đạo, thanh tra vụ MobiFone mua 95% AVG diễn ra như thế nào?

MobiFone mua 95% AVG từ đầu năm 2016, sau đó nhận được quyết định thanh tra toàn diện và hiện hai bên đã thống nhất hủy hợp đồng.

 
 

Infographic

Lên top