Infographic: Phụ nữ làm gì để thoát khỏi yêu râu xanh trong thang máy?

Bấm chuông báo để đánh động ban quản lý toà nhà, cố gắng tiếp cận camera hay bấm tất cả các tầng... là những kỹ năng phụ nữ nên làm khi phát hiện dấu hiệu "yêu râu xanh" trong thang máy.

 

  

Infographic

Lên top