Infographic: Những điều kiêng kỵ trong những ngày đầu năm mới bạn cần biết

Người Việt ta rất coi trọng những điều xảy ra trong ngày đầu năm mới và có quan niệm rằng đầu năm mới nếu như gặp những điều may mắn tốt lành thì cả năm sẽ gặp suôn sẻ, an lành. Dưới đây là danh sách những việc cần tránh trong năm mới.

 
 
Văn Thắng

Infographic