Infographic: Những dấu mốc quan trọng của hành trình ký kết hiệp định CPTPP

Sau 12 năm, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được ký ngày 8.3, kết nối 11 thành viên với tổng GDP lên tới 12.000 tỷ USD.

 
 

Infographic