Infographic: Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12.2019

Siết chặt quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe;  Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 12.2019.

          
 

Infographic

Lên top