Infographic: Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10.2019

Quy định tốc độ giới hạn các phương tiện khi tham gia giao thông, thời gian thực hiện nghĩa vụ công an, lệ phí căn cước công dân,... là những chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10.2019.

          
 

Infographic

Lên top