Infographic: Lịch nghỉ chính thức Tết Nguyên đán năm 2019

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (2019) sẽ kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 2 đến 10.2.2019, dài hơn dịp nghỉ năm 2018 là 2 ngày.

 
 

Infographic