Bản đồ tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam và kế hoạch tiêm mũi 3

Đến nay (1.12), Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 với tổng cộng 122.083.464 liều. Trong đó, tiêm 2 mũi đạt 50.940.072 liều (chiếm 51,7% dân số). Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều trong năm 2022, trong đó ưu tiên người trên 50 tuổi.

 
 
 

Infographic

Lên top