Bản đồ toàn cảnh tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

Đến nay (5.11), Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 với tổng cộng 84.090.899 liều. Trong đó, tiêm 2 mũi đạt 25.641.277 liều (chiếm 26,34% dân số).

Infographic

Lên top