Đại hội V Công đoàn Cty CP Logistics Portserco: Đẩy mạnh chăm lo quyền lợi cho người lao động

Ra mắt BCHCĐ Cty CP Logistics Portserco khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: CĐ TCty Hàng hải VN cung cấp
Ra mắt BCHCĐ Cty CP Logistics Portserco khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: CĐ TCty Hàng hải VN cung cấp