Đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn là “rất cần thiết”

Việc đánh giá, xếp loại tổ chức CĐ nếu được thực hiện hiệu quả sẽ giúp cho việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động được tốt hơn. Trong ảnh: Người lao động được tổ chức công đoàn tuyên truyền về pháp luật tại Phú Thọ. Ảnh: Quế Chi
Việc đánh giá, xếp loại tổ chức CĐ nếu được thực hiện hiệu quả sẽ giúp cho việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động được tốt hơn. Trong ảnh: Người lao động được tổ chức công đoàn tuyên truyền về pháp luật tại Phú Thọ. Ảnh: Quế Chi