LD1822: Xót xa cảnh cha già nuôi 3 con bị bệnh tâm thần

Ông Hiệp và người con gái Đặng Ngọc Lệ.
Ông Hiệp và người con gái Đặng Ngọc Lệ.
Ông Hiệp và người con gái Đặng Ngọc Lệ.
Lên top