LD1822: Xót xa cảnh cha già nuôi 3 con bị bệnh tâm thần

Ông Hiệp và người con gái Đặng Ngọc Lệ.
Ông Hiệp và người con gái Đặng Ngọc Lệ.