TS Lê Đăng Doanh: Thu phí giao thông ở quốc lộ 5 là bất hợp lý

Ông Lê Đăng Doanh nói về thực trạng BOT ở Việt Nam hiện nay.
Ông Lê Đăng Doanh nói về thực trạng BOT ở Việt Nam hiện nay.
Ông Lê Đăng Doanh nói về thực trạng BOT ở Việt Nam hiện nay.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM