Tạm thời cấm phương tiện bay không người lái hoạt động gần sân bay

Airbus A321 NEO từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc bị móp mũi che radar thời tiết. Ảnh: GT
Airbus A321 NEO từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc bị móp mũi che radar thời tiết. Ảnh: GT
Airbus A321 NEO từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc bị móp mũi che radar thời tiết. Ảnh: GT
Lên top