Khói do đốt rơm rạ uy hiếp an toàn bay tại sân bay Nội Bài

Việc người dân địa phương đã đốt rơm rạ, gây nhiều khói ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phi công.
Việc người dân địa phương đã đốt rơm rạ, gây nhiều khói ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phi công.
Việc người dân địa phương đã đốt rơm rạ, gây nhiều khói ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phi công.
Lên top