Quảng Nam: Tai nạn giao thông liên hoàn, hai xe khách hư hỏng nặng

Xe khách mang BKS 20B-002.99 (trái) hư phần đầu. Xe khách mang BKS 37B-018.97 (phải) hư phần đuôi. Ảnh: Công an cung cấp
Xe khách mang BKS 20B-002.99 (trái) hư phần đầu. Xe khách mang BKS 37B-018.97 (phải) hư phần đuôi. Ảnh: Công an cung cấp
Xe khách mang BKS 20B-002.99 (trái) hư phần đầu. Xe khách mang BKS 37B-018.97 (phải) hư phần đuôi. Ảnh: Công an cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM