Xe chở nhiều học sinh bốc khói mù mịt trên đường đến trường

Chiếc xe chở học sinh bốc khói mù mịt khi gần đến trường. Ảnh: LAH
Chiếc xe chở học sinh bốc khói mù mịt khi gần đến trường. Ảnh: LAH
Chiếc xe chở học sinh bốc khói mù mịt khi gần đến trường. Ảnh: LAH
Lên top