Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hủy thêm 14 chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 12