Hành khách "làm loạn" khi máy bay phải chuyển hướng vì thời tiết xấu