Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao máy bay đi Đà Lạt quay đầu, hạ cánh khẩn xuống Đà Nẵng?