Vì sao máy bay đi Đà Lạt quay đầu, hạ cánh khẩn xuống Đà Nẵng?