Cho các phương tiện khác "chung làn" buýt nhanh là sự thất bại của BRT

Bất ngờ đề xuất cho xe đi vào làn đường buýt nhanh BRT.
Bất ngờ đề xuất cho xe đi vào làn đường buýt nhanh BRT.
Bất ngờ đề xuất cho xe đi vào làn đường buýt nhanh BRT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top