BRT- không phải chỉ “chưa hợp lý”

Lượng hành khách sử dụng xe buýt nhanh BRT vẫn rất ít. Ảnh: A.C
Lượng hành khách sử dụng xe buýt nhanh BRT vẫn rất ít. Ảnh: A.C
Lượng hành khách sử dụng xe buýt nhanh BRT vẫn rất ít. Ảnh: A.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM