Cấm phương tiện chở lợn đi trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Các phương tiện chở heo sẽ được phân luồng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Các phương tiện chở heo sẽ được phân luồng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Các phương tiện chở heo sẽ được phân luồng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top