Thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện tại Nghệ An

Người dân và ngành chuyên môn tăng cường công tác phòng chống dịch
Người dân và ngành chuyên môn tăng cường công tác phòng chống dịch
Người dân và ngành chuyên môn tăng cường công tác phòng chống dịch
Lên top