Lai Châu là tỉnh thứ 20 xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Lực lượng chức năng tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi tại Cam Đường, Lai Châu. Ảnh: Theo Dân Việt.
Lực lượng chức năng tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi tại Cam Đường, Lai Châu. Ảnh: Theo Dân Việt.
Lực lượng chức năng tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi tại Cam Đường, Lai Châu. Ảnh: Theo Dân Việt.
Lên top